۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

نامه سرگشاده محمد اصغرنیا (عضومرکزیجمعیت ال یاسین) به آیت الله خامنه ای-قسمت 3

بخش سوم ازافشاگری‌های مهندس محمداصغری‌نیا (مدیرمسئول نشریه حرکتدهندگان)درباره شگرده ای بازجویان دایره مذاهب وزارت اطلاعات دراستفاده ابزاری اززندانیان امنیتی،وعده‌هاوتطمیع‌های آنانکه درسیربرخوردباایلیارامالله ( پیمانفتاحی) وجمعیت پیروان وی (الاهیون ایران – جمعیت الیاسین) ازسال 1386 صورت گرفت. گفتنی است که ایلیا«میم»تاکنون 4 بارتوسط دستگاه امنیتی ایران بازداشت شده ومجموعا 400 روزرادرزندان انفرادی وتحت شکنجه‌های شدیدجمسی وروانی به سربرده است. این فیلم کهدرواقع نامه‌ای به رهبرجمهوری اسلامی ومربوط به سال 1387 بوده است در 4 قسمت منتشرشد.

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر