۱۳۹۲ مهر ۱۹, جمعه

عشق جوهر اصلی هدایتاکسیر نجات


ا ز یك دیدگاه، خلاصه حركت الهی چنین است: گسترش حضور الهی و انتشار عشق به خداوند در زندگی خود و دیگران و كل جهان، به عبارتی به سوی خدا باز گردیم و باز گردانیم. اما چرا عشق به خداوند و چرا حضور الهی؟ چون عشق و حضور الهی، سرچشمه همه خوبی ها و ارزش ها، اندیشه ها و حركات متعالی بوده و جوهر اصلی هدایت الهی و یگانه راه بازگشت به خداوند است.عشق و توجهبه خداوند عامل اساسی محو فساد و انحرافات، فقر و جهل و بیماری و گناه است. زیرا غفلت از حضور الهی و فراموشی خداوند علت همه بیماری ها و رنج های بشری و مولد همه بدی ها و پلیدی هاست.
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر